Werkwijze Vragend Wijs

Hoe verloopt zo´n filosofisch onderzoek dan? En hoe zorg je voor interessante onderwerpen?

Filosoferen

Hoe gaat dat dan?

Filosofische gesprekken kennen veel varianten en elk heeft zo een eigen doelgroep: kinderen, volwassenen, collega's. Als dialoog begeleider begeleid ik de gesprekken. Wat gebeurt er allemaal tijdens dit filosofisch onderzoek?

1. Het begint altijd met een korte uitleg van de regels. Met die paar afspraken kun je alles uit het gesprek halen wat er in zit. Dit zorgt ervoor dat de filosofische diepgang blijft. Want daarvoor doen we dit toch?

2. Na deze uitleg komt de vraag met filosofische potentie op tafel waar het gesprek over zal gaan. Deze vraag is afkomstig van één van de deelnemers.

  • Waarom zou ik eerlijk zijn?
  • Je mag nooit stelen.
  • Wat is waarheid?
  • Wat is vergeven?
  • Wat is werkelijk?
  • Kan ik de ander kennen?

Het zijn heel herkenbare vragen die je jezelf misschien al eens hebt gesteld maar toen niet de tijd hebt genomen of gekregen om daar rustig over na te denken.

3. Nu de onderzoeksvraag bekend is komen de voorbeelden die jullie zelf hierbij kennen. Want filosofie moet wel praktisch blijven en daarom ga je met een concrete gebeurtenis aan de slag. Dat maakt het voor iedereen ook makkelijker om mee te doen aan de zoektocht naar het antwoord(?) op de gekozen vraag.
Een goede vraag zet aan tot nadenken. Niet alleen over het antwoord maar vooral over je eigen uitgangspunten en meningen. Het antwoord dat jullie geven heeft steeds een voorlopig karakter. Samen (ik als gespreksleider en jij als deelnemer) zorgen we ervoor dat iedereen jou goed begrijpt. Met de vragen die ze jou dan stellen willen ze niet hun gelijk halen, maar jou helpen om je gedachten nog helderder te krijgen. Het filosofisch onderzoek staat centraal en de gestelde vragen zijn steeds een stapje in een richting. Of dit ook de juiste is?

4. In de gesprekken gaat het altijd om het filosoferen. Dus niet over filosofie als bron van kennis. Het is heel goed mogelijk dat een gesprek eindigt zonder antwoord. Dat is niet erg omdat het gaat om het helder krijgen van de startvraag. De begeleider geeft jullie ook geen antwoorden. Ik zal alleen maar helpen bij het vinden van de juiste vragen. In deze zoektocht laten we alle autoriteiten en experts thuis. Het gaat erom wat jij denkt en waar jij jouw gedachten op baseert.