Filosofisch Café

Verslagen van eerdere cafés

Korte verslagen van gesprekken

dinsdag, 18 februari 2020: Café Filo

Aanvang om 20:00 uur in Café t Witte Konijn (Hof 8, Amersfoort)
Bedoeld voor: Iedereen
Kosten: gratis entree
Kort verslag:

Ben je veilig thuis gekomen na het Café Filo? Je weet nu wat veilig is want dat was de vraag voor deze avond: Wat is veiligheid? Dit naar aanleiding van een voorval waarbij de vragensteller achtervolgd werd door een man. Hij voelde zich niet veilig. Toen de man hem voorbij liep en een vrouw van haar fiets trok sprong onze vragensteller toch naar voren om de fietsendief tegen te houden.

Velen konden zich goed inleven en zouden zich ook onveilig voelen als iemand te dicht in jouw ruimte komt lopen. Je voelt je namelijk onveilig als je mogelijk schade wordt aangedaan. Dat wordt sterker als je ook niet kunt vluchten uit die situatie. Een andere deelnemer vroeg zich af of controle (op de situatie) daar mee te maken had. Je voelt je onveilig als je geen controle hebt. Iemand vulde daar op aan dat je angst kent in een onveilige situatie. Dit werd door iemand anders bevestigt: controle geeft me veiligheid. En zo opperde iemand het bestaan van gecontroleerde onveiligheid waar (veel) mensen verzot op zijn: achtbanen, bungee jumpen, motorrijden (of het verkeer zondermeer).

En toen kwamen er verschillende soorten veiligheid voorbij: absolute (die niet zou bestaan) en relatieve veiligheid. Of het gevoel van veiligheid (subjectief) versus de veiligheid zelf (objectief). Dat maakte het allemaal niet makkelijker. Wel inzichtelijker waar de gevoelde veiligheid thuis hoorde. Eén van de fundamentele zaken was wel dat we vertrouwen moeten hebben in de wereld om ons heen: het huis blijft wel overeind staan wanneer we thuis zijn. Anders valt het leven niet mee.

Na een sprekend voorbeeld trok iemand de conclusie dat we veiligheid betalen met angst: door de kennis over wiegendood zijn er minder kinderen hierdoor overleden (toegenomen veiligheid) maar er zijn wel meer ouders die slecht slapen (groter gevoel van onveiligheid).

Gelukkig voelde iedereen zich wel veilig in de groep. En ook al rondden we het gesprek om tien uur, het bleef nog lang gezellig in het café!

dinsdag, 15 oktober 2019: Café Filo

Aanvang om 20:00 uur in Café Onder de Linde (Appelmarkt 15, Amersfoort)
Bedoeld voor: Iedereen
Kosten: gratis entree
Kort verslag:

Tijdens Café Filo nummer 33 werd vraag nummer 111 besproken: Wat is waarheid? Hoe klassiek wil je het hebben? De vragensteller kwam hiermee naar aanleiding van de toename van het aantal mensen dat in samenzweringstheorieën geloofd: de aarde zou plat zijn, kinderen vacineren is een verzinsel van de overheid, en nog zo wat. Wanneer de wetenschap iets heeft onderzocht en de uitkomst publiceert dan is dat toch waar? Iemand vulde aan dat de wetenschappers daar wel consensus over moeten hebben wil ik het als waarheid accepteren. Daar was niet iedereen het mee eens: als ik een waarheid niet begrijp is het een aanname.

Een andere deelnemer constateerde dat we ons denken hebben uitbesteed: wanneer je iets hoort dat je wel aanspreekt dan ga je daar in mee als waarheid. Ja, maar alleen als een tijdelijke waarheid: absolute waarheid bestaat niet zei een volgende spreker. Mijn waarheid is wat ik denk. Daar brachten anderen tegenin dat waarheidsvinding op feiten is gebaseerd. En feiten zijn te checken. Inderdaad vulde iemand aan: wat je kunt waarnemen is waar.

Toen kwam iemand met het voorstel om te onderzoeken of er verschil is tussen DE, MIJN en de waarheid van een GROEP. Laten we dan eerst onderzoeken waarom er zo'n behoefte is aan waarheid! Dat was een mooi uitstapje. Waarheid geeft zekerheid, bestaansrecht en ook veiligheid. Waarheid helpt je om (anderen) te beïnvloeden. Kortom, men vond waarheid wel waardevol.

En tegen het einde bracht iemand nog de werkelijkheid naar voren: waarheid en werkelijkheid liggen dicht bij elkaar. Ja, waarheid toets je op basis van de waarneming van die werkelijkheid. Dit werd door iemand samengevat als dat je de werkelijkheid kunt kennen door deze waar te nemen en waarheid kun je kennen door te denken.

En zo deden we op deze avond even 2000 jaar filosofiestrijd dunnetjes over. En ook wij kwamen er niet uit. Maar er was wel mooi gefilosofeerd over dit thema.

dinsdag, 17 september 2019: Café Filo

Aanvang om 20:00 uur in Café Onder de Linde (Appelmarkt 15, Amersfoort)
Bedoeld voor: Iedereen
Kosten: gratis entree
Kort verslag:

Wanneer is iets of iemand slecht? Zo, dat is een stevige openingsvraag van het vijfde seizoen Café Filo in Amersfoort. Het was druk in het café en daardoor kwamen er ook veel gedachten over dit onderwerp voorbij. De vragensteller had wel duidelijk een tweedeling tussen een handeling (het iets in de vraag) en een persoon. Maar eerst eens bedenken wat slecht (in de zin van kwaadaardig) is. Eén van de deelnemers omschreef het als "bij volle bewustzijn een ander narigheid toedoen". Een ander pijn of tekort doen is ook slecht.

Maar als ik iemand terug sla, is dat dan ook slecht? Dat vond men niet per se slecht. Als dat uit zelfverdediging is bijvoorbeeld. Maar dat betekent dat we een handeling an sich niet slecht kunnen noemen, dat hangt van de situatie af. Een ander gaf aan dat je iets pas slecht kunt noemen afhankelijk is van de uitkomst! Daar werd tegenover gezet dat een handeling slecht is als je het opzettelijk doet. Anders is het alleen maar fout wat je doet.

Tot nu toe hadden we het alleen maar over handelingen gehad. Wanneer is een persoon slecht? Iemand is slecht als deze herhaaldelijk met opzet slechte handelingen uitvoert. Maar wie bepaalt dat die handeling slecht is? Nou, als het jou pijn doet. Dus het is het slachtoffer die bepaalt of een handeling slecht is!

Tegen het einde van de avond vatte de gespreksleider alles nog eens samen in een diagram. Na wat aanmerkingen werd deze nog aangescherpt en kon iedereen zich er in vinden. Er waren tijdens deze avond geen slachtoffers gevallen dus het was helemaal geen slecht gesprek geweest!

dinsdag, 18 juni 2019: Café Filo

Aanvang om 20:00 uur in Café Onder de Linde (Appelmarkt 15, 3811 CT Amersfoort)
Bedoeld voor: Iedereen
Kosten: gratis entree
Kort verslag:

Een mooie warme dinsdagavond dus we gaan filosoferen in de buitenlucht. De vraag die gekozen wordt is die van een jongeman: Wanneer is je leven voldaan? Aanleiding van deze vraag is het overlijden van een tante die pas een jaartje met pensioen was. Vragen die meteen opkomen zijn onder andere: wie kan die vraag stellenwanneer kun je je die vraag stellen, en ook wat is voldaan? 

Voldaan zou gaan over genieten, niet per se van grote dingen. Dat kan ook van alledaagse dagen zaken. Maar het kan nooit bepaald worden door één ding. Maar het is ook zeker geen optelsom van alle plussen en minnen. Het leven is meer dan een berg losse elementen. Moet je vervelende dingen hebben meegemaakt om een voldaan leven te kunnen hebben? Nee, maar je moet er wat voor gedaan hebben, geknokt. Je kunt ook zelf die ingrediënten door je leven doen. Alleen ken je de juiste mix niet.

Een voldaan leven zou bestaan uit de balans tussen positieve en negatieve dingen. Die je later anders gaat waarderen. En in je leven moet je wel doelen hebben, maar die hoef je niet te halen.

En er was ook nog een mooie contradictie in de groep gevonden. Eén van de deelnemers zei dat voldaan niet hetzelfde is als klaar zijn, terwijl een ander dat juist wel zo ervaarde: voldaan = klaar. Een derde bracht ons naar tevreden: je leven kan alleen voldaan zijn als je er ook tevreden over bent. Een positieve berusting. En dat leidde dan naar de afroonding van de avond: als je vrede hebt met jouw leven tot nu toe, dan heb je een voldaan leven.

Een opmerkelijke avond waarbij we voor de tweede keer pas een antwoord vonden op de startvraag. Tevreden sloten we de avond af en spraken af om elkaar na de zomervakantie weer te spreken.

dinsdag, 7 mei 2019: Café Filo

Aanvang om 20:00 uur in Café Onder de Linde (Appelmarkt 15, 3811 CT Amersfoort)
Bedoeld voor: Iedereen
Kosten: gratis entree
Kort verslag:

Wat was het druk in het café! Er was een afscheidsfeestje en die waren nog met de daghap bezig. Dus werd Onder de Linde een rookvrij café omdat wij onze toevlucht namen in het rokershol. Met de aanwezigen werden we het al snel eens over de vraag van vanavond: kun je zonder competitie? Of was het toch heb je competitie nodig? We maakten er geen strijd van en gingen eerst onderzoeken over wat competitie eigenlijk is. Je wilt beter zijn en je onderscheiden. Maar waarvan dan? Beter dan jezelf of ten opzichte van anderen? Het gaat toch om jezelf te verbeteren.

Maar je moet vaak wel weerstand bieden om geen competitie aan te gaan met een ander. Die sportauto vooraan bij het stoplicht, die andere muzikant die hetzelfde stuk ook speelt, in de sportschool om meer te tillen. Competitie zorgt ervoor dat ik me blijf ontwikkelen. En tegelijkertijd kan het mij uitdagen tot asociaal gedrag of zelfs leiden tot fanatisme. Wat ik eigenlijk niet wil. Zo bezien kan ik best zonder competitie.

Kinderen leren door competitie ook te verliezen of om te gaan met emoties als jaloezie, verdriet of vreugde. Dus je hebt het van de andere kant wel nodig. En zonder uitdaging word je lui. Dan zou je zelfs sterven werd door één van de deelnemers gesteld. Daar waren anderen het niet mee eens en dus bleven we nog even argumenten uitwisselen. Dat leidde uiteindelijk tot de vraag of we nu zelf ook competetief bezig waren. Een mooie uitkomst van weer een geslaagde filosofeeravond.

dinsdag, 12 maart 2019: Café Filo

Aanvang om 20:00 uur in Café Onder de Linde (Appelmarkt 15, 3811 CT Amersfoort)
Bedoeld voor: Iedereen
Kosten: gratis entree
Kort verslag:

Wat een hondenweer was het: regen, wind, donker en stil op straat. Een sfeerimpressie van het moment dat ik naar het café Onder de Linde ging. Regenpak aangetrokken, handschoenen onder de mouwen anders loopt het water erin, de map onder arm: fietsen ging niet zo makkelijk. En toch had ik al deze moeite ervoor over.

In het café was het ook rustig: eigenlijk alleen de barman en 5 deelnemers die ook de moeite hadden genomen om vanavond hier naar toe te komen. We bleven aan de tafel zitten en hebben deze keer een ander gesprek gevoerd. Ik had de vraag ingebracht waarop iedereen op een kaartje zijn eigen antwoord op noteerde. De vraag was: hoeveel moeite mag iets kosten? Het voorbeeld had iedereen er wel bij. De kaartjes gingen rond en iedereen reageerde op wat er reeds al genoteerd was. Dat liep alle kanten op en ieder legde zijn eigen accent. Toen we allemaal het eigen kaartje hadden werden er nog wat verduidelijkingsvragen gesteld en aldoende werd het onderwerp verscherpt.

Vervolgens hebben we een woordweb gemaakt over MOEITE. Iedereen noteerde zijn associatie waar weer door anderen verder over nagedacht werd. het resultaat is hier te bekijken. De gezamenlijke conclusie was dat het eigenlijk geen moeite was om door weer en wind naar dit Café Filo te komen. Wat een mooie conclusie!

dinsdag, 12 februari 2019: Café Filo

Aanvang om 20:00 uur in Café Onder de Linde (Appelmarkt 15, 3811 CT Amersfoort)
Bedoeld voor: Iedereen
Kosten: gratis entree
Kort verslag:

Deze avond is de honderdste vraag gesteld! En de deelnemers wilden ook graag deze vraag gaan onderzoeken: wat is een goede samenleving? De vaste gasten van het Café Filo hadden al meteen een idee hoe we het gesprek moesten starten. Daarom eerst een uitstapje naar de vraag wat een samenleving is. Het eerste antwoord was "een groep mensen die bij elkaar horen". Maar ja, op grond waarvan horen ze dan bij elkaar? Een grens, een taal, een hobby? Het zou gaan om een gemeenschappelijke publieke identiteit. Een samenleving is in staat om nieuwkomers op te nemen. En daardoor is een samenleving een levend geheel.

Maar wat is dan een goede samenleving? De eerste voorzet was dat iedereen de ander in zijn waarde laat, zijn gebied erkent. In een goede samenleving mag je zelf kiezen waar je gaat wonen of wat je denkt. Maar met een overdaad aan keuzemogelijkheden moet je zelf leren of kunnen omgaan. 

En als filosoof kun je ook mooie uitspraken doen. Een goede samenleving herken je pas als je eruit gaat: de anderen hebben daar geen oordeel over, maar laten dat toe. Anderen gaven aan dat dit een utopie is. Mensen hebben gevoelens en waarden en dat leidt onherroepelijk tot een oordeel!

De conclusie van de avond was dat de samenleving die de onderzoeksgroep vormde een voorbeeld was van een goede samenleving. En buiten het café kost het wat meer moeite om een goede samenleving te vinden of te maken.

dinsdag, 20 november 2018: Café Filo

Aanvang om 20:00 uur in Café Onder de Linde (Appelmarkt 15, 3811 CT Amersfoort)
Bedoeld voor: Iedereen
Kosten: gratis entree
Kort verslag:

De leuze voor de vraag was duidelijk: bijna de helft van de aanwezigen koos voor de vraag Kunnen we voorkomen dat onze democratie verandert in een cyborg-collectief?. Die had nog wel wat toelichting van de inbrenger nodig maar daarna kon de filosofische actie beginnen.

In een cyborgcollectief is iedereen altijd met iedereen verbonden. Van privacy is geen sprake en er is één centrale bestuurder die anderen opdrachten kan geven. De vergelijking met sociale netwerken als Facebook en LinkedIn was al snel gelegd. Maar, werd daar aan toegevoegd, daar ben je vrijwillig aan gekoppeld. Maar aan de "spontane" werking van die netwerken wordt steeds meer getwijfeld. Wat we nodig hebben zijn onafhankelijke instituten om ons hierin te adviseren. Onafhankelijk van die netwerken en de overheid. Dit zou nodig zijn vanwege het gebrek aan transparantie.

In een democratie moeten alle mensen mee kunnen doen terwijl die sociale netwerken ons een nepwereld voorschotelen. Kenmerken van een democratie zijn onder andere dat je keuzevrijheid hebt en invloed kunt uitoefenen. Iedereen mag en kan meedoen. Bovendien zit het niet in onze (nederlandse) aard om één kant op te gaan. Of zoals één van de deelnemers zie: ons ego moet ook gepoetst worden. Een mens is een sociaal wezen en heeft verbinding met anderen nodig. Daar werd tegenover gesteld dat dat niets zegt over de kwaliteit van die verbinding. En zo waren we weer terug bij het cyborgcollectief waar ook iedereen is verbonden.

Zo kwamen we bij het eind van de avond en konden we de balans opmaken. Men was van mening dat het niet zo'n vaart zou lopen dat door die sociale netwerken de democatie zou veranderen of verdwijnen. Er zijn veel controlerende mechanismen en er is vertrouwen in de eigen verantwoordelijkheid van de mensen om het niet zo ver te laten komen. Het was een heel spannend en vlot gesprek waarin iedereen haar en zijn enthousiasme voor het onderwerp liet blijken.

dinsdag, 12 juni 2018: Openbaar Café Filo

Aanvang om 20:00 uur in Café Onder de Linde (Appelmarkt 15, 3811 CT Amersfoort)
Bedoeld voor: Iedereen
Kosten: gratis entree
Kort verslag:

Naar aanleiding van een concrete gebeurtenis hebben we deze avond gefilosofeerd over wat is kwetsbaar? Je kunt in een kwetsbare groep zitten en dat is vaak negatief. Maar kwetsbaar klinkt juist positief in de uitspraak "je kwetsbaar opstellen". Dus wat betekent het dan?

Eerst maar de negatieve variant. Je wordt door anderen kwetsbaar gevonden terwijl je daar zelf anders over kunt denken of voelen. En die anderen gebruiken het als een categorisatie, er wordt een stempel op je gezet. Als kwetsbaar persoon loop je een zeker risico. Tegelijkertijd wordt er ook het onderscheidt gemaakt tussen je bent ziek of je hebt een ziekte waarbij de tweede dan slechts een kenmerk is en niet samenvalt met mijn identiteit!

De andere versie (je kwetsbaar opstellen) wordt meestal als positief gezien. Maar het is eigenlijk risicoverhogend, stelt een deelnemer. Het risico dat anderen je gaan raken, een kwetsuur bezorgen. Je laat het aan de verantwoordelijkheid van de ander over wat er met jou gaat gebeuren.

Door kwetsbaar te zijn kom je eigenlijk meer over de ander te weten dan over je zelf. En dat is toch een verrassende uitkomst gebleken.

dinsdag, 15 mei 2018: Openbaar Café Filo

Aanvang om 20:00 uur in Café Onder de Linde (Appelmarkt 15, 3811 CT Amersfoort)
Bedoeld voor: Iedereen
Kosten: gratis entree
Kort verslag:

Naar aanleiding van een hele dagelijkse situatie werd de vraag gesteld: kun je onbevooroordeeld naar iemand kijken? Daar speelde ook nog mee dat de vragensteller zichzelf bewust was van wat hij deed en dat afkeurde. Genoeg stof voor een goed gesprek!
De eerste spreker heeft al een antwoord: nee, dat kan niet. Een andere deelnemer weet wel situaties waarin het wel degelijk mogelijk is. In veilige situaties maakt hij geen oordelen maar observeert hij alleen maar.
Dan stelt iemand de vraag of we beter kunnen kijken? Dus je niet laat afleiden door toevaligheden of onbelangrijke zaken, maar alleen maar kijkt naar waar het gaat: die persoon tegenover jou. Dat vindt men moeilijk: zelfs een vlek op je blouse leidt al af van de persoon in die blouse.
Maar bij kijken en horen en voelen spelen ook onze denkbeelden mee. De dingen die we geleerd hebben van ouders of uit de media. Met name deze laatste maken ons bang. En daarmee doe je die ander tekort. Het bevooroordeeld kijken maakt mij onvrij: het vooroordeel beperkt mijn eigen oordelen.
Dan volgt er een demonstratie van "beschrijvend kijken". Het oordeel "je kijkt verveeld" is al een invulling of interpretatie van wat er zich voor je neus afspeelt. Langzaamaan zijn er meerdere die denken dat je altijd eerst bevooroordeeld kijkt en daarna pas je best moet doen om hetzelfde met een open geest te bekijken.
Maar waarom gebeurd dit dan? Naast biologische of evolutionaire factoren denkt men dat het toch wel vooral handig is: je vooroordeel simplificeert de werkelijkheid. Maar zolang je je dat bewust bent vindt men het geen probleem.

dinsdag, 17 april 2018: Openbaar Café Filo

Aanvang om 20:00 uur in Café Onder de Linde (Appelmarkt 15, 3811 CT Amersfoort)
Bedoeld voor: Iedereen
Kosten: gratis entree
Kort verslag:

Vanavond een klassieke vraag besproken: hoe belangrijk is waarheid? Om die vraag te kunnen beantwoorden moet eerst duidelijk zijn wat waarheid is.
Waarheid kun je niet verwoorden en je eigen waarheid staat gelijk aan liegen. Dat waren de eerste uitspraken hierover. Er zou ook een verschil zijn tussen feitelijke waarheid en neutrale waarheid. Er zou ook een verzonnen of geconstrueerde waarheid bestaan. Al snel wordt er gesteld dat we waarheid verschillende wegen, beoordelen.
Waarheid zou het leven makkelijker maken omdat je dan niet constant jezelf afvraagt hoe die ander het bedoeld heeft. Om te overleven zijn we daarom geneigd om de on-waarheid te spreken (leugentje om bestwil). Zo gezien is waarheid iets functioneels.
Volgens anderen is waarheid helemaal niet zo zeker: er is alleen maar een schijn van waarheid, waarheid is een overtuiging en ondergeschikt aan iets anders (overleven?). We zijn het wel eens dat waarheid om een actieve houding vraagt.
Maar zijn er ook criteria om iets als waar aan te merken? Wil een uitspraak waar zijn, dan moet het ook gebeurd zijn. Het moet (fysiek) controleerbaar zijn.
Tegen het eind van de avond komen we terug op de vraag: hoe belangrijk is waarheid. Daar is geen consensus over. De laatste twee uitspraken die worden genoteerd zijn: vertrouwen is belangrijker dan waarheid en waarheid veronderstelt vertrouwen.

dinsdag, 13 maart 2018: Openbaar Café Filo

Aanvang om 20:00 uur in Café Onder de Linde (Appelmarkt 15, 3811 CT Amersfoort)
Bedoeld voor: Iedereen
Kosten: gratis entree
Kort verslag:

Moet je je altijd aan je principes vasthouden? Deze vraag ontstond bij een van de deelnemers toen hij merkte dat andere gewoon gaan lunchen in Tel Aviv terwijl hij het vliegtuig mijdt om het milieu te redden.

Als eerste stap in het filosofisch onderzoek startte het onderzoek naar wat een principe is. Principes zijn gebaseerd op kennis en een overtuiging. Ze dragen bij aan jouw identiteit en laten zien waar je voor staat. Je offert iets op om je aan je principe te houden. Ze kunnen je dan beperken in jouw handelen.

Een van de deelnemers vroeg toen wat het verschil is met een mening. Eén van de antwoorden was dat een principe uit een mening wordt geboren. Maar iemand anders zei dat principes juist veel sterker zijn dan een mening. Het kost meer moeite om een principe op te geven.

Je gaat je eigen principes bevragen als je er anderen er mee tot last bent. Of als je er zelf onder lijdt. Je kunt niet zomaar je principe loslaten. Dat moet je wel weten te verantwoorden naar je zelf toe. Iemand anders zei dat jouw principes je geweten vormen.

Wat is dan het nut van een principe als het je zo in de weg kan zitten? Het geeft richting aan je handelen. Op basis van een principe maak je makkelijker je keuzes. Je hoeft niet steeds naar je grenzen te zoeken.

En nu, moet je je altijd vasthouden aan je principes? Er kan een conflict ontstaan tussen je principes en dan mag je er één opgeven om die andere na te leven. Maar welke belangrijker is kan per situatie verschillen. Om te overleven mag je een principe best wel (even?) loslaten. Maar ook om even te gaan lunchen in Tel Aviv?

woensdag, 14 februari 2018: Openbaar Café Filo

Aanvang om 20:00 uur in Café Onder de Linde (Appelmarkt 15, 3811 CT Amersfoort)
Bedoeld voor: Iedereen
Kosten: gratis entree
Kort verslag:

Kunnen we zonder competitie? Deze vraag kreeg de meeste stemmen en werd dus het onderwerp van het filosofisch onderzoek. Volgens sommigen is die competitie nodig om te overleven in de wereld. Voor je voedsel of nageslacht ben je op zoek naar het beste en wil je meer dan een ander. De competitie zorgt ervoor dat we volhouden en verbeteren.

Anderen zeiden dat jezelf verbeteren geen competitie is. Zoals bij een jamsessie de muzikanten elkaar de ruimte geven om hun kunsten te tonen. Daar is ook geen wedijver om een ander jaloers te maken. Dat is louter een streven voor jezelf, streven naar een hoger doel [sec].

Maar kunnen we zonder competitie? De competitie is een tijdsverdrijf voor de tijd tussen geboorte en dood. Het zorgt voor zingeving. De avond eindigde op gepaste wijze: een stemming! Van de aanwezigen gaven 5 "ja" als antwoord en de andere 10 zeiden "nee". Wat zou jij antwoorden?

dinsdag, 19 december 2017: Openbaar Café Filo

Aanvang om 20:00 uur in Café Onder de Linde (Appelmarkt 15, 3811 CT Amersfoort)
Bedoeld voor: Iedereen
Kosten: gratis entree
Kort verslag:

Met zeventien deelnemers was dit een goed bezet Café. Vertrouwde gezichten maar ook weer nieuwe geïnteresseerden voor dit filosofische gesprek.

De speurtocht naar een geschikte vraag liep langs de dood (wanneer ben je dood?) en "wat is aardig?" naar de gekozen vraag: is religie persoonlijk? Aspecten die tijdens het gesprek voorbij kwamen waren onder andere of iedereen het op z'n eigen manier beleeft, of je je relligieuze uitingen privé moet houden of dat juist in het delen met anderen het religieuze zit. Op de sub-vraag "wat is religie" kwamen ook meerdere beschrijvingen en kenmerken naar voren.

Wel een geschikte vraag zo vlak voor de  kerstdagen.

dinsdag, 7 november 2017: Openbaar Café Filo

Aanvang om 20:00 uur in Café Onder de Linde (Appelmarkt 15, 3811 CT Amersfoort)
Bedoeld voor: Iedereen
Kosten: gratis entree
Kort verslag:

Kun je zonder moraal? Dat werd de vraag waar de aanwezigen over wilden filosoferen. Een vraag waar allerlei ethische aspecten bij kwamen kijken. Wat is een moraal? was de eerste stap in die gekozen werd en daar kwamen niet zomaar uit. Ook werd er een kort etymologisch onderzoek gedaan. Hoewel dat resultaat wel wat helderheid bracht op het onderwerp, gaf het  geen antwoord op de vraag van deze avond.

Het was een mooi onderzoek geworden waarbij de twaalf aanwezigen naar elkaar luisterden en met elkaar mee dachten. Iedereen heeft zijn eigen beeld van moraal en moraliteit aan kunnen scherpen.